Kremeringsmuligheder

Enkeltkremering med urne

Her bliver dyret kremeret for sig selv og asken bliver efterfølgende udleveret i en urne.

Enkeltkremering uden urne

Her bliver dyret kremeret for sig selv og asken bliver efterfølgende udleveret i en fin lakpose.

Fælleskremering

Her bliver flere dyr kremeret sammen og vi sørger efterfølgende for bortskaffelsen af asken.

Uanset valg af kremeringsform vil dyret gennem hele forløbet blive behandlet med omhu og respekt.​